Strategisch HRD-beleid

Human Resource Development (HRD) is een discipline die zich richt op het ontwikkelen van mensen en organisaties waarbij het werknemersperspectief centraal staat. HRD onderscheidt zich van HRM. HRM is het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plek, HRD richt zich op het ontwikkelen van de mensen vanuit die plek.

Organisaties worstelen met een steeds complexere omgeving waarbij ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. De toenemende complexiteit stelt managers voor de steeds lastigere strategische uitdaging om hun organisatie goed afgestemd te houden op de omgeving.

Een beleidsmatige aanpak van Human Resource Development (HRD) zorgt voor afstemming tussen de strategische doelstellingen van de organisatie, de visie op het ontwikkelen en opleiden én de voornemens ten aanzien van de praktijk. Het is één van de instrumenten om de organisatie te voorzien van gekwalificeerde en ontwikkelde medewerkers, waarbij de benodigde kwalificaties een middel zijn om de doelen, gesteld in strategisch beleid, te behalen.

Leergang Strategische opleidingsbeleid

Schrijf je in voor de leergang Strategisch Opleidingsbeleidsplan

Ben je praktijkopleider en wil je graag de ontwikkeling van jouw organisatie ondersteunen door het schrijven van een strategische opleidingsbeleidsplan? Schrijf je dan in voor de leergang Strategisch Opleidingsbeleidsplan. In een Action Learning setting schrijf en leer je samen met anderen.

Stuur voor meer informatie een e-mail naar ZOOM

Als je
doet  wat je
altijd hebt
gedaan , krijg
je wat je 
altijd 
hebt gekregen 

Cultuurverandering

Een positieve leercultuur is essentieel voor succesvolle organisatieontwikkeling. Steeds meer organisaties zien daarom de noodzaak om te investeren in een positieve (leer)cultuur.

Maar welke leerinterventies zijn ondersteunend om de gewenste leercultuur te bereiken?

ZOOM kijkt integraal naar het veranderen van een (leer)cultuur. Een (leer)cultuur verander je namelijk niet tijdens een vergadering en ook niet door het in een beleidsplan te schrijven.

Leercultuur vraag afstemming tussen strategische doelen naar gedrag van de medewerkers in de praktijk en andersom. Het veranderen van een (leer)cultuur vraagt vaak leren van het management. Hoe krijg ik mijn medewerkers mee in deze (zoveelste) verandering? Mijn team is verander moe, hoe krijg ik ze gemotiveerd? Wat heb ík als manager te veranderen dan wel te leren?

Programma
Een cultuurprogramma vertrekt vanuit een duidelijk missie en visie Waar staan we voor? en Waar gaan we voor? Welke leerinterventies ondersteunend zijn om deze missie en visie door de medewerkers waar te laten maken wordt op maat bepaald. ZOOM werkt samen met én ondersteunt de organisatie bij het vormgeven van de verandering.

Naast bovengenoemde tastbare bovenstroom (visie, structuur en doelen etc.) intervenieert ZOOM ook op de onderstroom (cultuur, macht of machteloosheid, vertrouwen of wantrouwen) door aandacht te hebben voor deze waarden en normen als onderdeel van een organisatiesysteem.

Teamontwikkelplan

Wil je als leidinggevende een plan om je team te ontwikkelen?

Neem contact op met ZOOM en bespreek de mogelijkheden van ondersteuning!

Stuur voor meer informatie een e-mail naar ZOOM

Gedoe is 
onbegrepen 
groepsdynamiek

Wat vindt de klant

Nicole ken ik als een ervaren en gedreven opleidingsadviseur. Buiten dat is zij ook een ‘plezierig mens’ en iemand die handelt vanuit het motto ‘het glas is half vol’.

Olaf Tan, a.i. manager Kenniskern Amphia Academie

MENU