Referenties ZOOM | Zonsbeek Opleidingskunde Op Maat

2022

#

Opdrachtgever

Amphia 

[Opdracht jan 2020 – mei 2021 ]
Opzetten Leer Innovatie Afdelingen (LIA)  voor twee klinische verpleegafdelingen in Amphia

[Referentie Marianne van der Poel – Deskundige Opleidingen Amphia Academie]

Nicole legt makkelijk contact, betrekt de juiste personen bij het project, zorgt voor een duidelijke structuur en houdt zich aan afspraken. De communicatie verloopt prettig en ze bewaakt / monitort de voortgang van het project goed.  Nicole neemt een vrolijke energie met zich mee, altijd een positieve insteek en gaat uit van de mogelijkheden.  Dat weet je te combineren met een mooie projectmatige manier van werken waarbij je goed het overzicht bewaakt en zorgt voor duidelijkheid.  Je weet mensen te enthousiasmeren  en veranderingen tot stand te brengen. Fijne manier van communiceren zowel mondeling als in de projectrapportages en presentaties. Je neemt een schat aan ervaringen met je mee die je goed inzet. De leer- en innovatie afdeling is gestart volgens planning en dat alles binnen een hele constructieve samenwerking.  En we kunnen verder met de vervolgopdrachten waarbij het fijn is om verder met je te mogen samenwerken. 

#

Opdrachtgever

Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) – Teamontwikkeling – Poliklinische Operatie Kamer (POK)

[Opdracht april 2019 – okt 2021 ]
Teamontwikkeling – Poliklinische Operatie Kamer (POK)

[Referentie Antoine Hendriks – Unithoofd OK Polikliniek – POS & Intake – Poli Pijnbestrijding / capaciteitenplanner OKC]

Nicole heeft samen met de medewerkers en leidinggevenden van de Poliklinische OK een coaching traject gedaan. Dit is naar eenieders tevredenheid afgerond en zeer zorgvuldig uitgevoerd. Bijzonder omdat ondanks dat het traject voor de Covid pandemie is gestart en vanwege alle beperkende maatregelen over bijna 2 jaar is uitgespreid, nooit de focus is verloren die we bij de start van dit traject hebben afgesproken. Het inzicht voor onze medewerkers wat Nicole tijdens dit traject heeft overgebracht, helpt hun nog steeds bij de onderlinge samenwerking en communicatie.

$

Opdrachtgever

Gemeente Maasdriel

[Opdracht 2019 – 2021]
Intervisiegroepen begeleiden Sociaal Domein

 Je hebt ons het belang van intervisie laten inzien, waarbij de afwisseling met diverse methodes leerzaam en interessant zijn. Fijn om gebruik te kunnen maken van jouw expertise, waardoor wij allen tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Dit heeft ons zodanig geholpen, dat wij de intervisie zelfstandig kunnen voortzetten. We blijven van elkaar leren en kunnen daardoor blijven reflecteren op ons eigen handelen. Dank daarvoor! Laura

Nicole is helder en duidelijk. Bij aanvang worden er concrete afspraken gemaakt en verwachtingen bespreekbaar gemaakt. Zij legt hierin de keuze en verantwoordelijkheid bij de deelnemers hoe zij invulling hieraan willen geven. Doordat zij de verantwoordelijkheid bij de deelnemers legt maak je het ook snel eigen en ontstaat er binding. Nicole heeft ons diverse methodieken aangeleerd om intervisie op constructieve wijze te doen. Zij ondersteunt, stuurt op open vragen en zet aan tot denken. Zij weet hierin andere deelnemers te sturen dit op eenzelfde manier te doen zonder oordelend of vervelend over te laten komen. Het resultaat is dat iedereen zich verbonden voelt met het neerzetten van een goede intervisie die ten doelstelling heeft om verbetering bij jezelf en bij anderen neer te zetten.  Siemen

2019

$

Opdrachtgever

Zuyderland Medisch Centrum

[Opdrachten  2019-2020 – 2021]
Deep Democracy tbv IC, Recovery, CSA, Facilitair Bedrijf

[Referentie Helen Beeley – Bureau Beeley]

Werken met Nicole is een voorrecht! Haar grote betrouwbaarheid, scherpte en deskundigheid geven mij altijd energie. Het is de mix van verbinden rust en beschouwen (ze kan zo lekker achterover zitten en gewoon zien wat er is), in combinatie met haar resultaatgerichtheid en zakelijkheid die deze vrouw zo bijzonder maakt.

Ze werkt altijd vanuit de vraag van de opdrachtgever, sluit daar naadloos bij aan en (daar heb je het weer) is ook kritisch op de vraag en scherp op het resultaat. Een vakvrouw dus en ook ‘gewoon’ een heerlijk mens.

Humor, aandacht en energie. Altijd op zoek naar beweging met het belang van eenieder in het vizier!

Dankbaar dat ik met haar mag werken.

#

Opdrachtgever

Sint Maartenskliniek – Maartensacademie

Bij de Sint Maartenskliniek (SMK) draait alles om de menselijke beweging. Als gespecialiseerd ziekenhuis is de SMK in Nederland en Europa toonaangevend in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging.

[Opdracht augustus 2019 – december 2019]
Vervanging zwangerschapsverlof Opleidingscoördinator
– Student Meets Patient project i.s.m. RadboudUMC
– Opleidingsadvies

[Referentie Anouk Straus – Hoofd Leerhuis SMK]
Nicole heeft bij de Sint Maartenskliniek het Student meets Patient programma vorm gegeven en gecoordineerd. Met haar enthousiasme en vakkundigheid heeft ze in korte tijd de juiste mensen binnen de organisatie leren kennen. Samen met hen heeft ze een mooi programma neergezet dat door studenten zeer gewaardeerd werd.

Nicole is helder in haar communicatie en zorgt dat de opdracht zeer goed wordt uitgevoerd. Ze deinst zeker niet terug voor tegenslag maar gaat juist op zoek naar oplossingen. Bovendien kent ze de ziekenhuiswereld door en door.

$

Opdrachtgever

Huisartspraktijk Oosterhout

De huisartsen en medewerkers van Huisartspraktijk Oosterhout verzorgen de huisartsenzorg in Oosterhout, Nijmegen-Noord en Slijk Ewijk.

[Opdracht april 2019 – december 2019]
Teamontwikkeling doktersassistenten

[Referentie – Lydia Megens – Praktijkmanager]
Nicole stelt haar training zorgvuldig samen. Ze heeft warme en positieve aandacht voor alle teamleden. Het lukt haar om iedereen enthousiast mee te nemen in de interactieve opdrachten.

#

Opdrachtgever

Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE)
[Opdracht aug 2019 –  mei  2020]
Project Opleiden, leren en ontwikkelen (OLO) binnen de Acute as. Analyse hoge uitval opleiding gespecialiseerd verpleegkundigen. Plan van aanpak vaststellen zodat organisatie ondersteund wordt om doelen te behalen om duurzaam op te leiden.

$

Opdrachtgever

Stichting Schakelring – Ouderenzorg
Teamleidinggevende Intra- en extramurale zorg

[Opdracht januari 2019 – juni 2019]
Insights Discovery – Teamontwikkeling ouderenzorg – Revalidatie

[Referentie – Ingrid Groenewold HR adviseur]
Nicole heeft binnen Schakelring het team Revalidatie begeleid vanuit o.a. haar expertise Insights Discovery en Deep Democracy. Haar kracht zit in haar heldere analyse en resultaatgerichtheid.

Daarnaast weet zij op een plezierige wijze vanuit een rustige benadering goed aan te sluiten bij het team. Het team heeft meer openheid en vertrouwen gekregen.

#

Opdrachtgever

MET GGZ
Geestelijke Gezondheidzorg (GGZ) Limburg

[Opdracht 2018]
Strategisch Opleidingsbeleid schrijven en implementeren

[Referentie – Rob Pierik Manager a.i.]
Nicole heeft ons op zeer professionele wijze op weg geholpen om ons strategische en operationeel opleidingsbeleid te formuleren, dat van draagkracht te voorzien in de relevante geledingen van onze organisatie en het vervolgens te implementeren. Ze is sterk in communicatie, volhardend in haar aanpak op zowel conceptueel als operationeel niveau. Ik had haar graag langer aan onze organisatie verbonden

Wat vindt de klant

‘Nicole is gedreven en heeft een onbevangenheid in haar denken. Ze denkt niet in problemen maar onderkent het vraagstuk, brengt het in lijn en is pas tevreden als het klaar is. Nicole vindt de klik met professionals zonder in hun domein te komen. Nicole heeft het lef om zaken bespreekbaar te maken waarvoor ze verantwoordelijk is en die dit sec vanuit haar adviesrol, wat een kracht is.’

Jeroen van Tilburg, RVE Manager, Jeroen Bosch Ziekenhuis

MENU