Referenties ZOOM | Zonsbeek Opleidingskunde Op Maat

OPDRACHTGEVER:
Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE)

[Opdracht jan 2020 – ]
Strategisch opleidingsbeleid schrijven t.b.v. het Hart Vaatcentrum CZE

[OPDRRACHTGEVER]
Zuyderland Medisch Centrum

[Opdrachten oktober 2019]
Deep Democracy

– Recovery
– Intensive Care
– Centrale Sterilisatie Afdeling

[OPDRACHTGEVER]
Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) – Teamontwikkeling – Poliklinische Operatie Kamer (POK)

[Opdracht april 2019 – ]
Teamontwikkeling – Poliklinische Operatie Kamer (POK)

Insights – Deep Democracy

[OPDRACHTGEVER]
Huisartspraktijk Oosterhout

De huisartsen en medewerkers van Huisartspraktijk Oosterhout verzorgen de huisartsenzorg in Oosterhout, Nijmegen-Noord en Slijk Ewijk.

[Opdracht april 2019 – december 2019]
Teamontwikkeling doktersassistenten

[Referentie – Lydia Megens – Praktijkmanager]
Nicole stelt haar training zorgvuldig samen. Ze heeft warme en positieve aandacht voor alle teamleden. Het lukt haar om iedereen enthousiast mee te nemen in de interactieve opdrachten.

[OPDRACHTGEVER]
Gemeente Maasdriel

[Opdracht 2019 – 2021]
Intervisiegroepen begeleiden Sociaal Domein

 

[OPDRACHTGEVER]
Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE)

[Opdracht aug 2019 -]
Project Opleiden, leren en ontwikkelen (OLO) binnen de Acute as. Analyse hoge uitval opleiding gespecialiseerd verpleegkundigen. Plan van aanpak vaststellen zodat organisatie ondersteund wordt om doelen te behalen om duurzaam op te leiden.

[OPDRACHTGEVER]
Sint Maartenskliniek – Maartensacademie

Bij de Sint Maartenskliniek (SMK) draait alles om de menselijke beweging. Als gespecialiseerd ziekenhuis is de SMK in Nederland en Europa toonaangevend in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging.

[Opdracht augustus 2019 – december 2019]
Vervanging zwangerschapsverlof Opleidingscoördinator
– Student Meets Patient project i.s.m. RadboudUMC
– Opleidingsadvies

[Referentie Anouk Straus – Hoofd Leerhuis SMK]
Nicole heeft bij de Sint Maartenskliniek het Student meets Patient programma vorm gegeven en gecoordineerd. Met haar enthousiasme en vakkundigheid heeft ze in korte tijd de juiste mensen binnen de organisatie leren kennen. Samen met hen heeft ze een mooi programma neergezet dat door studenten zeer gewaardeerd werd.

Nicole is helder in haar communicatie en zorgt dat de opdracht zeer goed wordt uitgevoerd. Ze deinst zeker niet terug voor tegenslag maar gaat juist op zoek naar oplossingen. Bovendien kent ze de ziekenhuiswereld door en door.

[OPDRACHTEGEVER]
Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) – Teamontwikkeling – Poliklinische Operatie Kamer (POK)

[Opdracht april 2019 – ]
Teamontwikkeling – Poliklinische Operatie Kamer (POK)

Insights – Deep Democracy

[OPDRACHTGEVER]
Leiding Kinderdagopvang De Vrijbuiter

[Opdracht Augustus 2018 – Oktober 2018]
Coaching

[Referentie – door coachee]
Volgt

[OPDRACHTGEVER]
Leerhuismanager Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

[Opdracht november 2018 – juli 2019]
Zet een Zorg Innovatie Centrum (leerafdeling) op voor de Spoed Eisende Hulp in het ETZ, zodat er maximaal opgeleid kan worden in een veilige leercultuur.

[Referentie – Wilma Jackson – Leerhuismanager ETZ]
Nicole heeft een Zorg Innovatie Centrum opgezet op een SEH. Een ZIC is een innovatieve vorm van begeleiden en leren en is tot nu toe nog niet op een gespecialiseerde afdeling neergezet. Zowel het team als de verpleegkundigen in opleiding, leren samen op een ZIC.

Nicole heeft met haar kennis van het verpleegkundige vak, haar veranderkundige aanpak en inzicht in hoe teams leren, een strategie bedacht, die veel enthousiasme en inspiratie gaf. Ik kan dan ook Nicole van harte aanbevelen voor innovatieve trajecten waar anders werken, leren en doen een ambitie is.

[Referentie – Sandra Voeten – Praktijkopleider ZIC SEH]
Afgelopen half jaar samen met Nicole gewerkt aan het opzetten van een zorg innovatie centrum (ZIC) voor onze Spoedeisende hulp in het ETZ; een nieuwe manier van begeleiden, waardoor het leerrendement van studenten en medewerkers een enorme toevlucht neemt.

Nicole ziet de grote lijnen, begint bij de basis en werkt van daaruit verder. Ze heeft veel kennis van de ontwikkeling van nieuwe processen en de manier hoe hier mee om te gaan binnen een team. Nicole ziet de verschillende lagen in het proces en heeft hierbij oog voor elk individu. Ze is heel laagdrempelig om te benaderen. Hierdoor weten mensen haar te vinden. Binnen deze ontwikkeling coacht ze een ieder die betrokken is op een prettige manier en geeft ze ruimte om te groeien. Nicole is in staat om de mensen om haar heen in hun kracht te zetten.

Het was een prettige samenwerking, waarbij ik continue het gevoel heb gehad dat ik door Nicole gesteund werd. En dat geeft vertrouwen! Het ZIC zal verder ontwikkelen, maar er is een prima basis gelegd!

[OPDRACHTGEVER]
Stichting Schakelring – Ouderenzorg
Teamleidinggevende Intra- en extramurale zorg

[Opdracht januari 2019 – juni 2019]
Insights Discovery – Teamontwikkeling ouderenzorg – Revalidatie

[Referentie – Ingrid Groenewold HR adviseur]
Nicole heeft binnen Schakelring het team Revalidatie begeleid vanuit o.a. haar expertise Insights Discovery en Deep Democracy. Haar kracht zit in haar heldere analyse en resultaatgerichtheid.

Daarnaast weet zij op een plezierige wijze vanuit een rustige benadering goed aan te sluiten bij het team. Het team heeft meer openheid en vertrouwen gekregen.

[OPDRACHTGEVER]
Stichting Schakelring – Ouderenzorg
Teamleidinggevende Intra- en extramurale zorg

[Opdracht januari 2019 – juni 2019]
Insights Discovery – Teamontwikkeling ouderenzorg – Revalidatie

[Referentie – Ingrid Groenewold HR adviseur]
Nicole heeft binnen Schakelring het team Revalidatie begeleid vanuit o.a. haar expertise Insights Discovery en Deep Democracy. Haar kracht zit in haar heldere analyse en resultaatgerichtheid.

Daarnaast weet zij op een plezierige wijze vanuit een rustige benadering goed aan te sluiten bij het team. Het team heeft meer openheid en vertrouwen gekregen.

[OPDRACHTGEVER]
Manager Service-eenheid Opleiding en onderzoek, Catharina ziekenhuis Eindhoven

[Opdracht Augustus 2017 – December 2018]
Implementeren strategisch opleidings- en ontwikkelingsbeleidsplan CKI.
Ondersteunen door coaching en advisering van projectleider bij het implementeren van strategisch opleidings-en ontwikkelingsbeleidsplan CKI

[Referentie – Kim van Lieshout – Adviseur O&O]
Nicole heeft mij vorig jaar begeleid/gecoacht bij implementeren van het strategisch opleidingsplan. Door haar positieve/opbouwende begeleiding hebben we een goede start gemaakt op drie afdelingen.

De kracht van Nicole is haar strategische blik en deze steeds te toetsen in de praktijk.

Haar begeleiding is opbouwend en ze is heel benaderbaar.

Dankjewel voor de prettige samenwerking!

[OPDRACHTGEVER]
Leiding Kinderdagopvang De Vrijbuiter

[Opdracht April 2017 – November 2017]
Programma voor het verbeteren van communicatie en feedback.

[Referentie – Anja van der Have – Beleidsmedewerker]
Nicole heeft ons op de Vrijbuiter (kinderopvang) een communicatietraining op maat gegeven.
Ze heeft van te voren hierover uitvoerig met de ondernemers en mij gesproken. De training heeft zij op een levendige, boeiende manier gegeven, waarbij zij de gevoelige snaar gerakt heeft. Wij kunnen als team weer verder!

[OPDRACHTGEVER]
Teammanager a.i. Verloskunde en verloskamers, ziekenhuis Bernhoven

[Opdracht augustus 2018 – april 2019]
Advies en procesbegeleiding teamontwikkeling

[Referentie René Vermeulen]
Het afgelopen half jaar heeft Nicole procesondersteuning gegeven bij de teamontwikkeling van afdeling verloskunde en verloskundigen. Dit heeft zij op een heldere, duidelijk gestructureerde en vertrouw-wekkende wijze gedaan.

Het resultaat is dat er een goede basis ligt voor de verdere ontwikkeling van de teams.

Bedankt hiervoor!

[OPDRACHTGEVER]
HR Manager MET ggz

[Opdracht 1 februari 2018 – 1 november 2018]
A.i. Beleidsmedewerker Opleidingen

Schrijven Strategisch opleidingsbeleid voor MET ggz.

MET ggz begeleidt en behandelt kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen als naasten met psychische klachten, in Limburg en Zuidoost-Brabant.

[Referentie Rob Pierik – HR Manager]
Nicole heeft ons op zeer professionele wijze op weg geholpen om ons strategische en operationele opleidingsbeleid te formuleren, dat van draagkracht te voorzien in de relevante geledingen van onze organisatie en het vervolgens te implementeren. Ze is sterk in communicatie, volhardend in haar aanpak op zowel conceptueel als operationeel niveau. Ik had haar graag langer aan onze organisatie verbonden!

[OPDRACHTGEVER]
Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)
Management team Kliniek Orthopedie, Jeroen Bosch ziekenhuis

[Opdracht mei 2017 – december 2018]
Teamveranderprogramma ontwerpen en begeleiden.
Het team ondersteunen in het ontwikkelen naar een lerende organisatie, waar professionals werkzaam zijn en als team gereflecteerd wordt om te leren en voortdurend te veranderen

[Referentie – Twan Verhoeven – Unithoofd kliniek Orthopedie]
Ik heb Nicole leren kennen als een gepassioneerd persoon die zich op een correcte manier vastbijt in een opdracht. Niet kortzichtig aan de slag gaan maar op een gedegen manier op zoek naar de kern van de oorzaak en hier een juiste diagnose opstellen is een mooie kwaliteit van Nicole. Nicole betrekt – voor een cultuurverandering – de gehele organisatie bij het oplossen van het probleem. Ze doet dit op een natuurlijke manier vol passie en enthousiasme.

[OPDRACHTGEVER]
Stafafdeling P&O, Jeroen Bosch Ziekenhuis

[Opdracht maart 2017 – december 2017]
Ondersteunen van het veranderprogramma ‘P&O in bedrijf’. Als procesbegeleider en (team)coach deze organisatieverandering begeleiden.

[Referentie – Marie José Frederiks – Manager HRM]
Nicole van Zonsbeek heeft het verandertraject van de afdeling P&O begeleid. Dit heeft ze op een voortreffelijke manier gedaan. Op de achtergrond was zij de regisseur die anderen in hun kracht kon zetten en steeds flexibel wist in te spelen op de veranderende situatie. Mijn complimenten!

[OPDRACHTGEVER]
Unithoofd Projecten, Afdeling MICT

[Opdracht / 31 oktober 2016]
Procesbegeleider Beleidsdag MICT teamontwikkeling

[Referentie]
Nicole heeft onze heidag prima begeleid, niet alleen op de dag zelf maar ook bij de voorbereiding ervan. Samen stelden we de rode draad van de dag vast. Hierbij houdt Nicole de verdeling tussen ‘ Ik- Het – Wij’ scherp in de gaten. Ze put uit een veelheid van beschikbare technieken en tools om de deelnemers betrokken te houden en inzicht te geven in elkaars kwaliteiten. Zo kregen we een behapbaar dagprogramma met diepgang en plezier.
Op de dag zelf kon ik meedoen met mijn team doordat Nicole het proces begeleidde. Ze vroeg door, vatte samen, gaf ruimte, bond in, alles met respect voor alle deelnemers zonder de rode draad uit het oog te verliezen.
We hebben een interessante en leuke heidag gehad. Elkaar op een andere manier leren kennen. Een start gemaakt om samen op weg te zijn het komende jaar en verder. Concreet hebben we er de Weekstart aan over gehouden waarin we in 10 minuten de week aftrappen zodat we van elkaar eten hoe we ervoor staan. Én we hebben een lesrooster voor dit jaar opgesteld met diverse trainingen, kennis overdrachtsmomenten en intervisiesessies.

[OPDRACHTGEVER]
Dagelijks bestuur Catharina Kanker Instituut (CKI) – Catharina ziekenhuis Eindhoven

[Opdracht / februari 2017 – juli 2017]
Projectleider en auteur Strategisch Opleidings- en ontwikkelingsbeleid CKI

Het CKI ambieert het leveren van hoogstaande, veilige en gastvrije zorg aan mensen met kanker. De kwaliteit van deze hoogstaande veilige en gastvrije zorg wordt onder meer bepaald door het opleidings- en ontwikkelingsniveau van professionals en het aantrekken en behouden van talent. Hiervoor is onder andere inzage nodig in welke professionals zorg leveren aan oncologische patiënten, wat de gewenste en opleidingseisen en competenties zijn op dit moment en in de toekomst en in hoeverre hieraan voldaan wordt.

[Referentie Mirjam Hulsenboom, Programmamanager en Strategisch adviseur Catharina Kanker Instituut]
Nicole heeft gedurende een relatief kort tijdsbestek met veel bevlogenheid en vakkennis een strategisch opleidingsplan ontwikkeld voor het Catharina Kanker Instituut (CKI). Dit project is een complex vraagstuk, aangezien oncologische zorg bij uitstek multidisciplinair zorg is en geleverd wordt door vele professionals die werkzaam zijn binnen verschillende afdelingen / eenheden.

Nicole is aanvankelijk als adviseur en later als projectleider betrokken geweest bij dit project met als opdracht het ontwikkelen van een strategisch opleidings- e ontwikkelingsbeleidsplan voor het CKI als fundament om de ambitie waar te kunnen maken. Mede dankzij de expertise van Nicole op het vlak van opleiden, ontwikkelen en projectmanagement én een verbindende en daadkrachtige houding, heeft zij samen met een projectgroep een goed doordacht, gedragen en degelijk eindproduct opgeleverd da bijdraagt aan strategische ambities van het Catharina Kanker Instituut.

[OPDRACHTGEVER]
Project Bij- en Nascholing (BeN) is een samenwerkingsproject van zes ziekenhuizen (St. Anna ziekenhuis, Catharina ziekenhuis, Elisabeth Tweesteden ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Jeroen Bosch ziekenhuis, Maxima Medische Centrum). Doelstelling is het regionaal ontwikkelen van bij- en nascholing om bij te dragen aan het levenslang leren van én tussen de Operatiekamer Centra.
De inhoud van de bij- en nascholing wordt ontworpen door de Anesthesiemedewerkers en de Operatieassistenten uit desbetreffende ziekenhuizen.

[Opdracht BeN fase 2 en 3 / oktober 2015 – januari 2017]
Projectleider BeN fase 2 en 3

[Referentie Wilma Jackson, Leerhuismanager ETZ ]
Nicole heeft in project BeN Fase 2 en 3 met de werkgroepleden een aantal onderwijsproducten ontworpen. Met haar vermogen om projectmatig te werken en met haar kennis van het ontwerpen van leeroplossingen zijn de werkgroepleden goed ondersteund aan het werk gegaan. In fase 3 is er een vervolg gemaakt met het verder regionaal ontwikkelen van bij- en nascholing waardoor er een basis bij- en nascholingsprogramma is ontstaan voor het curriculum van OA en AM.
De kracht van Nicole zit in het verkrijgen van commitment en verbinden van verschillende partijen met verschillende belangen. Ze doet dit op een relatiegerichte manier. Daarnaast heeft ze kennis van het ontwikkelen van mensen en die combinatie heeft geleid tot goed resultaat.
Er staat nu een bij- en nascholingstraject voor de OKC’s in de regio. Medewerkers van de OKC’s weten elkaar te vinden en hebben gezamenlijk gewerkt aan bij- en nascholing. Dit is een unicum in Nederland.

[OPDRACHTGEVER]
Jeroen van Tilburg, Zorggroepmanager, Catharina Kanker Instituut

[Opdracht 26 januari 2016 – december 2016]
Adviseren en coachen van projectleider ‘Opleiden en ontwikkelen’ zodat deskundigheid wordt bevorderd om strategisch opleidingsbeleid te schrijven en te borgen in Catharina ziekenhuis.

[Referentie Noor Vincent, Projectleider]
Nicole heeft me ondersteund in mijn rol als projectleider. Door haar inhoudelijke expertise / vakkundigheid over opleiden binnen de gezondheidszorg heeft ze me geholpen om de rode draad neer te zetten en vast te houden. Nicole heeft me geholpen om de juiste woorden te vinden om zodoende de juiste toon aan te slaan. Haar optimistische en frisse blik op zaken vormde voor mij telkens opnieuw de juiste motivatie weer door te pakken.
Kracht van Nicole is haar optimistische kijk op zaken. Door dit te verwoorden weet je me mee te nemen om weer gericht aan de slag te gaan. Daarnaast ben je goed voorbereid en daarmee een echte ’trouble shooter’. Je houdt korte lijnen met alle betrokkenen en verwoord duidelijk wat je bedoelt.
Het resultaat is hopelijk op korte termijn een gedegen meerjarenbeleidsplan voor het Catharina Kanker Instituut.

[OPDRACHTGEVER]
Tolbrug Specialistische revalidatie
Annette van Kuijk, Medisch directeur
Tom Franssen, Directeur bedrijfsvoering

[Opdracht / november 2014 – december 2016]
Het schrijven en het ondersteunen van het management voor het vaststellen van het Ontwikkelingsbeleidsplan tot 2018 binnen RVE Tolbrug. Doel van het plan is inzicht te geven in het beleid en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen ten aanzien van opleiden en ontwikkelen van medewerkers binnen RVE Tolbrug.
Integraal onderdeel is een cultuurprogramma

[Referentie]
Nicole heeft gewerkt aan een Tolbrugbreed cultuurprogramma ‘Op weg naar de bedoeling’. In dit kader heeft Nicole de uitrol van Insights Discovery verzorgt. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbinden van deze profielen met zowel organisatie- als teamgroei en ontwikkeling. Ze heeft samen met de directie gewerkt aan het herwinnen van het vertrouwen bij medewerkers van Tolbrug in de organisatie als geheel en de samenwerking van de team onderling.
Ook heeft zij een helder meerjarig opleidingsbeleidsplan geschreven (vertaald naar een jaarbegroting), dat zij samen met medewerkers heeft vertaald in beroepsgroep specifieke scholingscurricula. Naast de inhoudelijke bijdrage heeft Nicole ook als persoon een belangrijke rol gespeeld. Zij is energiek, daadkrachtig, pragmatisch, kan strategie vertalen naar de dagelijkse praktijk en is op een plezierige manier no-nonsens. Nicole is in staat door gebruik van creatieve werkvormen mensen mee te krijgen in de actieve stand.

[OPDRACHTGEVER]
Dirk Verwey, Manager IT SSC-ICT
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag.

[Opdracht Persoonlijke Effectiviteit / januari 2016]
Inzicht geven in persoonlijke effectiviteit door bespreken Insights Discovery profiel

[Referentie]
Het terugkoppelgesprek is in een zeer professionele en ontspannen sfeer verlopen. Mede hierdoor wordt direct een vertrouwensband gecreëerd. Nicole geeft rust en ontspanning bij het lezen van het profiel. Bij vragen en discussies wordt alles op een totaal onbevangen en onbevooroordeelde manier besproken. Nicole dringt niet aan, maar overtuigt uiteindelijk met stille kracht.

De kracht van Nicole is haar passie en vriendelijkheid, daarnaast geeft ze een gevoel van vertrouwen. Deze combinaties aangevuld met haar spontaniteit maken dat Nicole van begin af een open sfeer creëert, waardoor het gesprek zeer persoonlijk wordt.

Het resultaat is dat Nicole een profiel vervaardigd waarin ik me voor het overgrote deel in kan vinden.

[OPDRACHTGEVER]
Vitalis WoonZorg groep
Anne Pikker, Manager Vitale Teams, Vitalis Zorggroep
Lokatie Wilgenhof

[Opdracht / 6 juni 2016 – 14 december 2016]
Supervisie geven zodat wijkverzorgende
– meer in balans komt
– bewustwording ontstaat en kwaliteit wordt ervaren en ingezet
– effectiever communiceert

[Referentie Supervisant]
Je hebt me een goede en betere kijk op het reflecteren aangeleerd. Ik kijk naar mijzelf. Ik denk nu meer na over mijzelf. Hoe ervaar ik het zelf, wat ik fijn vind, hoe vind een ander mij overkomen. Dit heb ik en ben ik aan het leren. Ik kijk nu goed naar mezelf.
Ik durf meer te vragen en door te vragen.
Jouw kracht zit in: je uitstraling, de rust die jij overbrengt. Aandachtig luisterend oor. een gevoel geven dat ik ook belangrijk ben. In een paar woorden zoveel meer duidelijkheid, die jij overbrengt.
Het resultaat: Ik ben positiever en rustiger geworden, ik voel me niet meer alleen verantwoordelijk, ik spreek me meer uit, kan zaken loslaten en sta open voor anderen.

[OPDRACHTGEVER]
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Afdeling CCU, Supervisietraject voor CCU verpleegkundige

[Opdracht / 31 mei 2016 – 10 november 2016]
Supervisie geven zodat er
– door zelfreflectie vertrouwen ontstaat
– bewustwording ontstaat en kwaliteit wordt ervaren en ingezet
– vaardigheden ontwikkelen om effectief te communiceren

[Referentie Supervisant]
Door het luisteren, kritische vragen stellen heb je me inzicht gegeven in mijn eigen handelen. Daarbij heb je me gestimuleerd om initiatief te tonen op de momenten die ik moeilijk vond. Daarbij heb je me geheel in mijn waarde gelaten. Ik mag zijn wie ik ben, daar is niks mis mee.
Je kracht zit in het luisteren en analyseren. Ook vragen stellen op een manier waardoor ik na ga denken is een sterk punt van je.
Ik ben tevreden met het resultaat. Voel me sterker in mijn schoenen staan.

[OPDRACHTGEVER]
MKB Expericom B.V.
John Mollema, Directeur Expericom B.V.

[Opdracht / september 2013]
Opzetten competentiemanagement

[Referentie]
Nicole heeft onze vraagstelling eerst ontrafelt zodat voor beide partijen 100% duidelijk werd wat de doelstelling en de resultaten moesten worden. Daarna heeft ze met praktische tools en stappen mij aan het werk gezet om telkens een stap uit te werken. Na elke stap bespraken we de resultaten. Met een kritische blik en praktijkervaring werden de resultaten verbeterd. Nicole helpt pm theoretische kaders te vertalen naar praktisch en direct toe te passen instrumenten, daarbij heeft ze een positieve instelling.

De nieuwe competentieprofielen zijn onder andere gebruikt om onze organisatie opnieuw te ijken. We hebben nu competentieprofielen die weerspiegelen welke competenties noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Het biedt daarnaast een referentiekader, waarmee onze mensen zich kunnen ontwikkelen.

Wat vindt de klant

‘Nicole is gedreven en heeft een onbevangenheid in haar denken. Ze denkt niet in problemen maar onderkent het vraagstuk, brengt het in lijn en is pas tevreden als het klaar is. Nicole vindt de klik met professionals zonder in hun domein te komen. Nicole heeft het lef om zaken bespreekbaar te maken waarvoor ze verantwoordelijk is en die dit sec vanuit haar adviesrol, wat een kracht is.’

Jeroen van Tilburg, RVE Manager, Jeroen Bosch Ziekenhuis

MENU