Programma

Oplossingen in leren en ontwikkelen worden veelal in project- programmavorm opgepakt. ZOOM kan ondersteunen door de rol van projectleider, adviseur of coach op zich te nemen.

Vragen zoals Ondersteun de afdeling om een (innovatieve) leerafdeling te worden of ondersteun de organisatie bij het schrijven van opleidingsbeleid of Geef leiding aan een regionaal project Bij- en Nascholing kunnen door ZOOM worden opgepakt.

ZOOM in TvOO, 1ste editie 2018

Artikel Strategisch Opleidingsbeleid in de praktijk

Nieuwsgierig naar het artikel?

Stuur voor meer informatie een e-mail naar ZOOM

“Gras groeit
niet harder door
eraan te
trekken”

Wat vindt de klant

De kracht van Nicole zit in het verkrijgen van commitment en verbinden van verschillende partijen met verschillende belangen. Ze doet dit op een relatiegerichte manier. Daarnaast heeft ze kennis van het ontwikkelen van mensen en die combinatie heeft geleid tot goed resultaat.
Er staat nu een bij- en nascholingstraject voor de OKC’s in de regio. Medewerkers van de OKC’s weten elkaar te vinden en hebben gezamenlijk gewerkt aan bij- en nascholing. Dit is een unicum in Nederland.

Wilma Jackson, Leerhuismanager, Elisabeth TweeSteden ziekenhuis, Tilburg

MENU