Insights Discovery

Insights Discovery maakt gebruik van een unieke 4-kleurentaal waarmee de deelnemer in staat is zijn eigen gedrag af te stemmen op dat van anderen.

Insights Discovery is een waardevrij ontwikkelinstrument dat inzicht geeft in eigen voorkeuren voor gedrag en de voorkeuren van anderen.  Met dit inzicht leert u af te stemmen en verbinding te maken met anderen om zo sterke en effectieve relaties te ontwikkelen.

Het Insights Discovery profiel wordt samengesteld op basis van een online vragenlijst. Het invullen van deze vragenlijst neemt 25-30 minuten in beslag.

Het Insights Discovery profiel bestaat uit een aantal onderdelen, waarvan de belangrijkste zijn

 • Samenvatting van de
  • persoonlijke stijl
  • omgang met anderen
  • wijze van besluitvorming
 • Belangrijkste sterke en zwakke punten
 • Waarde voor het team
 • Effectieve communicatie
 • Barrières voor effectieve communicatie
 • Mogelijke blinde vlekken
 • Tegengestelde type
 • Suggesties voor ontwikkeling
 • Insightswiel met 72 typen
 • Insights Discovery Kleurendynamica

Het profiel is mogelijk uit te breiden met

 • Management (o.a. managementstijl)
 • Effectieve verkoop
 • Persoonlijke ontwikkeling (o.a. leerstijl)
 • Interviews

Persoonlijke effectiviteit

Voorjaar en najaar

SCHRIJF U NU IN VOOR DE WORKSHOP ‘ PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT’
Nicole van Zonsbeek geeft u in een workshop (4 dagdelen) alle tools die u nodig heeft om effectiever te worden. Door inzet van Insights Discovery krijgt u inzicht in uw persoonlijke voorkeursstijl. Met dit inzicht leert u af te stemmen op en verbinding te maken met anderen om zo sterke en effectieve relaties te ontwikkelen. Tijdens deze workshop leert u in een klein gezelschap samen met én van anderen.

Stuur voor meer informatie een e-mail naar ZOOM

“Ieder kan
van ieder 
leren”

Coaching (LVSC-geregistreerd)

Coaching is de begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te ontwikkelen. Een bekende definitie van coaching is die van Whitmore uit 2002. Volgens hem is de definitie van coaching ‘Het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestatie te maximaliseren’.

Het doel van coaching is de coach te ondersteunen bij het behalen van de zelfgekozen doelen.

Intake

Op basis van een intakegesprek wordt de coachvraag geanalyseerd. Als het een werkgerelateerde coachvraag betreft is de leidinggevende aanwezig bij het intakegesprek, om desbetreffende rol te bespreken én welke condities voorwaardelijk zijn voor toekomstig succes.

Op basis van de analyse kan ZOOM aangeven of coachen een gepaste leerinterventie is, soms is een andere begeleidingsvorm meer passend. Indien gewenst brengt ZOOM een offerte uit.

Werkwijze

Veiligheid is een belangrijke voorwaarden om te kunnen ontwikkelen. Het werken met tussentijdse praktijkopdrachten helpt de coachee om zijn/haar werkplek als leermoment te benutten en brengt de dagelijkse praktijk in het coachtraject. Indruk krijgen van de wijze van coachen lees de referenties op deze site.

”Lachen is 
beweging 

Supervisie (LVSC-geregistreerd)

Supervisie is een methode om te leren van concrete werkervaringen. Centraal staat het leerproces. Dit doe je door te reflecteren op een concrete werkervaring, met als resultaat bewustwording, acceptatie en hantering van het geleerde. Op basis daarvan wordt er een vertaalslag naar soortgelijke situaties gemaakt. Dit leren doe eerst met ondersteuning van de supervisor en gaandeweg zo zelfstandig mogelijk.

Zelfsturing

Supervisie is leren op basis van zelfsturing. Je kiest doelgericht voor een leerproces, waar jezelf actief mee aan de slag gaat, ook buiten de supervisiebijeenkomsten om. Leren gaat om wat je in jezelf te ontwikkelen of te veranderen hebt om adequater je werk uit te voeren. Als supervisor zal ik je in dit leerproces ondersteunen daar waar het niet zelfstandig kan. Door het eigen maken van de supervisorische basisvaardigheden ontwikkelt de supervisant steeds meer een eigen interne supervisor.

Supervisie kan individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Je maakt van een 
tulp geen 
hyacint“

Persoonlijke effectiviteit

Voorjaar 2021

SCHRIJF U NU IN VOOR DE WORKSHOP ‘ PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT’

Nicole van Zonsbeek geeft u in een workshop (4 dagdelen) alle tools die u nodig heeft om effectiever te worden. Door inzet van Insights Discovery krijgt u inzicht in uw persoonlijke voorkeursstijl. Met dit inzicht leert u af te stemmen op en verbinding te maken met anderen om zo sterke en effectieve relaties te ontwikkelen. Tijdens deze workshop leert u in een klein gezelschap samen met én van anderen.

Stuur voor meer informatie een mail naar ZOOM

Interesse in een training?

Training communicatie en feedback

SCHRIJF U NU IN VOOR DE WORKSHOP ‘ PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT’
Heb je de wens om je communicatie te verbeteren en wil daarbij feedback krijgen of oefenen in een veilige leeromgeving? ZOOM werkt samen met trainingsacteurs waardoor je in een veilige leersetting je communicatie kan verbeteren en/of op een effectieve wijze feedback leert te geven en te ontvangen.

Stuur voor meer informatie een e-mail naar ZOOM

Om te leren 
van fouten moet je eerst 
weten 
dat je
fouten maakt

Wat vindt de klant

Door het luisteren, kritische vragen stellen heb je me inzicht gegeven in mijn eigen handelen. Daarbij heb je me gestimuleerd om initiatief te tonen op de momenten die ik moeilijk vond. Daarbij heb je me geheel in mijn waarde gelaten. Ik mag zijn wie ik ben, daar is niks mis mee.
Je kracht zit in het luisteren en analyseren. Ook vragen stellen op een manier waardoor ik na ga denken is een sterk punt van je.  Ik ben tevreden met het resultaat. Voel me sterker in mijn schoenen staan.

Anoniem, Afdeling CCU, Supervisietraject voor CCU verpleegkundige, Jeroen Bosch Ziekenhuis

MENU