Deep Democracy

Deep Democracy is een methode waarin de stem van de meerderheid als van de minderheid mee wordt genomen in besluitvorming. Deze methodiek helpt teams om hetgeen zich in de onderstroom bevindt bespreekbaar te maken, doordat er veiligheid wordt gecreëerd.

In de dynamiek van groepen gebeurt namelijk veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of denken dat men hun mening negeert. Wanneer de ideeën ingaan tegen het meerderheidsstandpunt geen ruimte krijgen, gaat het wringen. Deze onderstroom kenmerkt zich door gemopper, ‘ja’ zeggen maar ‘nee’ doen.

ZOOM faciliteert deze methodiek, zodat het echte gesprek door de groep gevoerd kan worden.

Deep Democracy behaald

ZOOM breidt diensten uit met methodiek Deep Democracy

In juli 2019 is ZOOM gecertificeerd om team te ondersteunen met de methodiek Deep Democracy. ZOOM ervaart deze methodiek als verreikend om teams optimaal het ‘onderstroom’ gesprek te laten voeren.

Stuur voor meer informatie een e-mail naar ZOOM

Mensen
zijn niet lastig;
mensen zijn
verschillend,
dat is best lastig!

Insights Discovery

Insights Discovery maakt gebruik van een unieke 4-kleurentaal waarmee de deelnemer in staat is zijn eigen gedrag af te stemmen op dat van anderen.

Insights Discovery is een waardevrij ontwikkelinstrument dat inzicht geeft in eigen voorkeuren voor gedrag en de voorkeuren van anderen. Met dit inzicht leert u af te stemmen en verbinding te maken met anderen om zo sterke en effectieve relaties te ontwikkelen.

Door de inzet van Insights Discovery krijgt u zicht op de kleurverhouding van uw team en welke dynamiek dat doorgaans met zich meebrengt. Op basis van dit inzicht kunt u met uw team vragen beantwoorden zoals Wat zegt deze kleurverhouding over ons teamkarakter? In welke situaties doet zich dit voor? Waarin willen we effectiever worden en wat is daarvoor nodig?

Ego =

   Knowledge

Coaching (LVSC-geregistreerd)

Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelproces, maar ook op momenten van interne crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid en spanning.

Het doel van teamcoaching is gericht op het beïnvloeden van de interactie in teams. Met als doel dat het team beter gaat functioneren.

Concreet kan worden gewerkt aan

 • de onderlinge samenwerking en verhoudingen
 • het meer nemen van verantwoordelijkheid
 • de communicatie met de organisatie
 • het nemen van gedragen besluit
 • de zelfsturing van het team
 • het resultaatgericht gaan werken

De wijze waarop teamcoaching wordt vormgegeven is afhankelijk van de vraag. De vraag wordt geanalyseerd door een (groeps)intake. Teamcoaching vindt plaats in een (leer)veilige omgeving.

” Verandering is
nog
geen 
ontwikkeling”

Supervisie (LVSC-geregistreerd)

Supervisie is een methode om te leren van concrete werkervaringen. Centraal staat het leerproces. Dit doe je door te reflecteren op een concrete werkervaring, met als resultaat bewustwording, acceptatie en hantering van het geleerde. Op basis daarvan wordt er een vertaalslag naar soortgelijke situaties gemaakt. Dit leren doe eerst met ondersteuning van de supervisor en gaandeweg zo zelfstandig mogelijk.

Zelfsturing

Supervisie is leren op basis van zelfsturing. Je kiest doelgericht voor een leerproces, waar jezelf actief mee aan de slag gaat, ook buiten de supervisiebijeenkomsten om. Leren gaat om wat je in jezelf te ontwikkelen of te veranderen hebt om adequater je werk uit te voeren. Als supervisor zal ik je in dit leerproces ondersteunen daar waar het niet zelfstandig kan. Door het eigen maken van de supervisorische basisvaardigheden ontwikkelt de supervisant steeds meer een eigen interne supervisor.

Supervisie kan individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Je maakt van een 
tulp geen 
hyacint

Intervisie 

Intervisie is een methode voor professionalisering door een beroep te doen op het denkvermogen en de ervaring van collega’s bij werk gerelateerde vraagstukken. Collega’s ondersteunen de inbrenger van een vraag of probleem niet door simpelweg oplossingen aan te dragen, maar door gerichte vragen te stellen. Daarmee doen zij een beroep op het probleemoplossend vermogen van de inbrenger zelf. Intervisie is een manier om gezamenlijk te leren en collega’s te helpen bij ieder professionele ontwikkeling.

Begeleiding

Intervisie is een methodiek die als groep uiteindelijk zelfstandig toegepast kan worden. ZOOM kan het team begeleiden bij het opzetten van de intervisie binnen de organisatie en begeleiden bij het leren van deze methodiek.

Tijdelijke kracht nodig?

HRD professional op ad interim basis

Heb je tijdelijke capaciteit nodig op het gebied van HRD?

Stuur voor meer informatie een e-mail naar ZOOM

Luisteren is horen wat er niet 
gezegd wordt

Training

Trainen is het direct oefenen en aanleren van een bepaalde vaardigheid.

ZOOM verzorgt trainingen op het gebied van

 • Communicatie
 • Feedback
 • Coachen
 • Adviseren
 • Werkbegeleiding
 • Situationeel leiderschap
 • Verandermanagement
 • Gesprektechnieken
 • Presentatietechnieken

Teamontwikkelplan

Wil je als leidinggevende een plan om je team te ontwikkelen?

Stuur voor meer informatie een e-mail naar ZOOM

Een mens heeft
niet voor niets 
twee oren en 
één  mond

Development Center

In een Development Center krijgt de professional de gelegenheid om in een veilige leeromgeving de eigen sterke en ontwikkelpunten te bepalen passend bij zijn rol. Uitgangspunt zijn de competenties dan wel de rollen horende bij desbetreffende functie.

Voorbereiding

Tijdens een Development Center bereiden de deelnemers zich voor door een kritische situatie in te brengen. Een kritische situatie is een situatie waar de professional mee te krijgen in de uitoefening van het beroep. In deze situatie worden de competenties bijzonder op de proef gesteld omdat ze onvoorspelbaar zijn en het risico voor schade aan de organisatie bijzonder groot. De wijze waarop de situatie wordt ingebracht staat vrij.

Interesse in een training?

Training communicatie en feedback

Heb je de wens om je communicatie te verbeteren en wil daarbij feedback krijgen of oefenen in een veilige leeromgeving? ZOOM werkt samen met trainingsacteurs waardoor je in een veilige leersetting je communicatie kan verbeteren en/of op een effectieve wijze feedback leert te geven en te ontvangen.

Stuur voor meer informatie een e-mail naar ZOOM

Een zorgvuldige 
vraag  is de
halve wijsheid 

Management Development (MD)

Een MD programma zorgt ervoor dat het management binnen organisaties zich ontwikkelt. Een MD programma wordt door ZOOM afgestemd met de opdrachtgever en kan bestaan uit formele en informele activiteiten.

Uitgangspunt is het strategisch kader. Waar staat en gaat de organisatie voor? Wat vraagt dit van het management, in taken en verantwoordelijkheden maar vooral in gedrag?

De kwaliteit van het management is belangrijk om de organisatiedoelen te bereiken. Zij dragen de gewenste cultuur uit en door een MD programma kunnen leidinggevenden ven en met elkaar leren. MD kan onderdeel zijn van een verandering (reorganisatie) in de organisatie of als cyclisch onderdeel van een lerende organisatie.

Wat men moet 
leren te
doen
, leert men
door het te doen 

Werkbegeleiding

Het leren van een vak vindt voor een belangrijk deel plaats in de praktijk. Op welke wijze je iemand dit vak aanleert en daarin ondersteunt vraagt om een ingericht begeleidingssysteem en bepaalde expertise naar begeleiding geven.

Begeleidingssysteem

ZOOM kan adviseren bij het optimaal inrichten van een begeleidingssyteem, implementatieplan schrijven om dit systeem te borgen en bijdragen aan optimale begeleiding. Dit kan door het geven van trainingen, coaching, coachen on the job, geven van supervisie en feedback geven op het leren in de praktijk.

Interesse in een training?

Training communicatie en feedback

Heb je de wens om je communicatie te verbeteren en wil daarbij feedback krijgen of oefenen in een veilige leeromgeving? ZOOM werkt samen met trainingsacteurs waardoor je in een veilige leersetting je communicatie kan verbeteren en/of op een effectieve wijze feedback leert te geven en te ontvangen.

Stuur voor meer informatie een e-mail naar ZOOM

De praktijk is de
leermeester
van alle dingen

Bouwen

Tijdens een teambuildingsdag werkt een team op een andere manier samen. Met deze opgedane ervaring kan een team met energie verder richting de toekomst. Teambuilding maakt vaak deel uit van een teamontwikkelprogramma.

Een leuke activiteit waarin je samenwerkt kan veelal door een organisatie zelf worden georganiseerd.

Een wandeling 
begint met
één stap 

Wat vindt de klant

Nicole heeft Insights Discovery voortvarend binnen Tolbrug uitgerold. Ze heeft zich de methodiek snel eigen gemaakt. Een belangrijke succesfactor bij deze implementatie blijkt dat Nicole het hoger doel van Insights Discovery gemakkelijk wist te koppelen aan de dagelijkse praktijk van de medewerkers.  Nicole zoekt daarbij gemakkelijk de samenwerking met anderen op en weet door haar enthousiasme en energie anderen te stimuleren ook een bijdrage te leveren.

Annette van Kuijk, Medisch directeur en Tom Franssen, Directeur bedrijfsvoering, Tolbrug Specialistische revalidatie

MENU