Ad Interim

ZOOM kan voor korte en langere periode aan opdrachtgevers verbonden zijn, door inzet bij langdurig-, zwangerschapsverlof, bij reorganisaties of bij het realiseren van een (leer)veranderprogramma.

ZOOM kan worden ingezet bij grote programma’s of specifieke vakinhoudelijke functies zoals HRD adviseur, opleidingskundige, projectleider, teamcoach of praktijkopleider.

Wat biedt ZOOM?

Bekijk het ZOOM filmpje

Perceptie 
bepaalt je beeld en
werkelijkheid”

Wat vindt de klant

Nicole heeft het project BeN (Bij- en Nascholing) fase 1 volbracht door op een constructieve resultaatgerichte wijze samen te werken me de stakeholders op verschillende niveaus en met mij als opdrachtgever. Ze spreekt de taal van de doelgroep en trekt processen gemakkelijk vlot.
Ik vind dat je kracht zit in pragmatisme, vlotte planning en creatieve voorstellen.
Het resultaat is een curriculum dat aansluit op de behoefte van de doelgroep en vooral herkenbaar is.

Monique Dings, Leerhuismanager MMC Academie

MENU