neurontin 400mg nesovice seznamka okres Intervisie
Intervisie is een methode voor professionalisering door een beroep te doen op het denkvermogen en de ervaring van collega’s bij werk gerelateerde vraagstukken. Collega’s ondersteunen de inbrenger van een vraag of probleem niet door simpelweg oplossingen aan te dragen, maar door gerichte vragen te stellen. Daarmee doen zij een beroep op het probleemoplossend vermogen van de inbrenger zelf. Intervisie is een manier om gezamenlijk te leren en collega’s te helpen bij ieder professionele ontwikkeling.

Kulpahār Belëv Begeleiding
Intervisie is een methodiek die als groep uiteindelijk zelfstandig toegepast kan worden. ZOOM kan het team begeleiden bij het opzetten van de intervisie binnen de organisatie en begeleiden bij het leren van deze methodiek.

Tijdelijke kracht nodig?

HRD professional op ad interim basis

Heb je tijdelijke capaciteit nodig op het gebied van HRD?

Neem dan contact op met ZOOM voor een vrijblijvende kennismaking