Deep Democracy

Deep Democracy is een methode waarin de stem van de meerderheid als van de minderheid mee wordt genomen in besluitvorming. Deze methodiek helpt teams om hetgeen zich in de onderstroom bevindt bespreekbaar te maken, doordat er veiligheid wordt gecreëerd.

In de dynamiek van groepen gebeurt namelijk veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of denken dat men hun mening negeert. Wanneer de ideeën ingaan tegen het meerderheidsstandpunt geen ruimte krijgen, gaat het wringen. Deze onderstroom kenmerkt zich door gemopper,  ‘ja’ zeggen maar ‘nee’ doen.

ZOOM faciliteert deze methodiek, zodat het echte gesprek door de groep gevoerd kan worden.

 

Deep Democracy behaald

ZOOM breidt diensten uit met methodiek Deep Democracy

In juli 2019 is ZOOM gecertificeerd om team te ondersteunen met de methodiek Deep Democracy. ZOOM ervaart deze methodiek als verreikend om teams optimaal het ‘onderstroom’ gesprek te laten voeren.