buy Lyrica online india Romeward Cultuurverandering
Een positieve leercultuur is essentieel voor succesvolle organisatieontwikkeling. Steeds meer organisaties zien daarom de noodzaak om te investeren in een positieve (leer)cultuur.

http://interform-uk.com/point-of-sale/interform-22/ Maar welke leerinterventies zijn ondersteunend om de gewenste leercultuur te bereiken?

ZOOM kijkt integraal naar het veranderen van een (leer)cultuur. Een (leer)cultuur verander je namelijk niet tijdens een vergadering en ook niet door het in een beleidsplan te schrijven.

Leercultuur vraag afstemming tussen strategische doelen naar gedrag van de medewerkers in de praktijk en andersom. Het veranderen van een (leer)cultuur vraagt vaak leren van het management. Hoe krijg ik mijn medewerkers mee in deze (zoveelste) verandering? Mijn team is verander moe, hoe krijg ik ze gemotiveerd? Wat heb ík als manager te veranderen dan wel te leren?

Reims Programma
Een cultuurprogramma vertrekt vanuit een duidelijk missie en visie Waar staan we voor? en Waar gaan we voor? Welke leerinterventies ondersteunend zijn om deze missie en visie door de medewerkers waar te laten maken wordt op maat bepaald. ZOOM werkt samen met én ondersteunt de organisatie bij het vormgeven van de verandering.

Naast bovengenoemde tastbare bovenstroom (visie, structuur en doelen etc.) intervenieert ZOOM ook op de onderstroom (cultuur, macht of machteloosheid, vertrouwen of wantrouwen) door aandacht te hebben voor deze waarden en normen als onderdeel van een organisatiesysteem.

Teamontwikkelplan

Wil je als leidinggevende een plan om je team te ontwikkelen?

Neem contact op met ZOOM en bespreek de mogelijkheden van ondersteuning!